گروه آموزشی علوم تجربی استان لرستان
گروه تکنولوژی و آموزشی علوم تجربی متوسطه اول استان لرستان 
قالب وبلاگ

نمونه سوال سال سوم راهنمايي

1-پاسخ صحيح سوالات را از بين كلمات داده شده مقابل هر سوال انتخاب نماييد.

الف) اين دانشمند اتم را مانند يك كيك كشمشي در نظر گرفت. ( بور – تامسون )

ب ) ايزوتوپها داراي خواص ............. است. ( شيميايي – فيزيكي )

ج ) دماي سطحي ستاره را از روي ............ تعيين مي كنند. ( رنگ نور – طيف نور )

د ) از رشد تخمدان مادگي گل ............ ايجاد مي گردد. ( دانه – ميوه )

 

2- اين جمله به كدام واكنش دفاعي اشاره دارد؟ ( جمع آوري عكس قهر مانان ورزشي )

انكار            خيال باقي          دليل تراشي       جايگزيني

 

3- اين جمله  كدام نظريه را تاييد مي كند؟ : در مقابل سرما خرگوش با گوش كوتاه مقاوم تر است .چون كرما را حفظ مي كند:

داروين          ويسمن          لامارك               دووريس

 

4- مقدار الكترون آزاد در در كدام ماده بيشتر است؟

مس          پلاستيك      چوب            مداد پاكن

 

5- ايزو توپ هاي هيدروژن شامل H و H و H  است.

الف ) كدام ايزوتوپ سنگين تر است ؟ چرا؟

ب ) با استفاده از مدل اتمي بور شكل اتم H  را رسم نماييد.

 

6- در مولكول HCl چه نوع اتم هايي به كار رفته است . تعداد اتم ها را بنويسيد؟

 

7- چهار فايده دستگاه استخوان بندي را بنويسيد؟

 

A                        B

S

S

8- الف ) براي جلوگيري از خطر آذرخش از چه وسيله اي استفاده مي شود؟

ب) جنس اين وسيله از چه ماد هاي است؟

 

9- با توجه به شكل به سوالات پاسخ دهيد؟

الف ) تيغه به چه روشي به آهن ربا تبديل شده است ؟

الف ) قطب هاي تيغه را مشخص نماييد؟

 

 

 

10- ميخ از سر تيز در ديوار فرو مي رود اما  از سر پهن فرو نمي رود . چه دليلي مي تواند داشته باشد؟

 

 

 

11- اگر يك ميله با بار مثبت را به كلاهك يك برق نما نزديك نماييم  بار كلاهك و ورقه چه تغييري خواهد كرد؟

 

12- ويژگي هاي يك سلول عصبي حركتي را بنويسيد؟

 

 

13- در متن زير چند غلط علمي وجود دارد آنها را پيد و اصلاح نماييد؟

در رشد انسان دو غده هيپوفيز و لوزالمعده دخالت دارد. هيپوفيز مربوط به دوره جنيني است و هورمون آن رشد مي باشد. اين هورمون تا سن 20 سالگي روي انتهاي استخوان هاي دراز اثر مي گذارد.

 

 

13- كدام يك از مواد زير اسيد و كدام باز است؟

ويتامين C   - آب خالص – قرص آسپرين ـ مايع سفيد كننده ـ  سديم هيدروكسيد

 

14-واكنش خنثي شدن را توضيح دهيد؟

 

 

15- مكعبي به ابعاد 5 6  7 روي كوچك ترين سطح خود قرار گرفته است اگر وزن اين مكعب 600 نيوتن باشد . چهفشاري روي سطح زيرين خود وارد مي كند؟

 

16- توان موتوري 2500 وات است .اين موتور در مدت يك دقيقه با چه نيرويي 120 متر جابجا مي گردد؟

 

[ شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 10:4 ] [ گروه علوم تجربی استان ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب